główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań za 2020 rok...

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań za 2020 rok z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie gminnych drogowych przewozów pasażerskich.