główna zawartość
artykuł nr 1

Statut Gminy Mykanów

Statut Gminy Mykanów został określony Uchwałą nr 85/XI/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 roku.