główna zawartość
artykuł nr 1

Statut Gminy Mykanów

Statut Gminy Mykanów został określony Uchwałą nr 83/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 listopada 2015 roku.