główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 216/XXXIII/2006

W sprawie zgłoszenia Wójta Gminy Mykanów do tytułu EUROPEJCZYKA ROKU 2005.

artykuł nr 2

Uchwała nr 215/XXXIII/2006

W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu – z wyłączeniem piwa – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

artykuł nr 3

Uchwała nr 214/XXXIII/2006

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

artykuł nr 4

Uchwała nr 213/XXXIII/2006

W sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

artykuł nr 5

Uchwała nr 212/XXXIII/2006

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2006 rok.