główna zawartość
artykuł nr 36

Zarządzenie Wójta Gminy nr 33/2006

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 37

Zarządzenie Wójta Gminy nr 32/2006

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów oraz układzie wykonawczym budżetu na 2006 rok.

artykuł nr 38

Zarządzenie Wójta Gminy nr 31/2006

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Mykanów na 2006 rok

artykuł nr 39

Zarządzenie Wójta Gminy nr 30/2006

W sprawie przyznania specjalnych nagród finansowych

artykuł nr 40

Zarządzenie Wójta Gminy nr 29/2006

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły