główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 211/XXXII/2005

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów na 2005 rok.