główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 210/XXXI/2005

W sprawie odrzucenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części jednostek planistycznych obszaru gminy Mykanów.

artykuł nr 2

Uchwała nr 209/XXXI/2005

W sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części jednostek planistycznych obszaru gminy Mykanów.

artykuł nr 3

Uchwała nr 208/XXXI/2005

W sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy.

artykuł nr 4

Uchwała nr 207/XXXI/2005

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów na 2005 rok.