główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 206/XXX/2005

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

artykuł nr 2

Uchwała nr 205/XXX/2005

W sprawie opłat za świadczone usługi w przedszkolach.

artykuł nr 3

Uchwała nr 204/XXX/2005

W sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

artykuł nr 4

Uchwała nr 203/XXX/2005

W sprawie ustalenia stawki podatku leśnego.

artykuł nr 5

Uchwała nr 202/XXX/2005

W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego i określenia stawek podatku rolnego.