główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 171/XXV/2005

W sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Grabówka.

artykuł nr 2

Uchwała nr 169/XXV/2005

W sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

artykuł nr 3

Uchwała nr 168/XXV/2005

W sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

artykuł nr 4

Uchwała nr 167/XXV/2005

W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Borowno na lata 2005-2015 i przystąpienia do Programu Odnowy Wsi.

artykuł nr 5

Uchwała nr 166/XXV/2005

W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wierzchowisko na lata 2005-2015 i przystąpienia do Programu Odnowy Wsi.