główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała nr 165/XXV/2005

W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubojenka na lata 2005-2015 i przystąpienia do Programu Odnowy Wsi.

artykuł nr 7

Uchwała nr 164/XXV/2005

W sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 8

Uchwała nr 163/XXV/2005

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie przebudowy pobocza drogi powiatowej na terenie Gminy Mykanów.

artykuł nr 9

Uchwała nr 162/XXV/2005

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

artykuł nr 10

Uchwała nr 161/XXV/2005

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów na 2005 rok.