główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała nr 160/XXV/2005

W sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy.