główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 246/XXXVIII/2006

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grabowa.

artykuł nr 2

Uchwała nr 245/XXXVIII/2006

W sprawie darowizny działki na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

artykuł nr 3

Uchwała nr 244/XXXVIII/2006

W sprawie zwolnienia z przetargowego zbycia nieruchomości.

artykuł nr 4

Uchwała nr 243/XXXVIII/2006

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów.

artykuł nr 5

Uchwała nr 242/XXXVIII/2006

W sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Mykanów.