główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 260/XL/2006

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Uchwała nr 259/XL/2006

W sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

artykuł nr 3

Uchwała nr 258/XL/2006

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubojna przy ul. Gajowej w gminie Mykanów

artykuł nr 4

Uchwała nr 257/XL/2006

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tylin przy ul. Letniskowej w gminie Mykanów.

artykuł nr 5

Uchwała nr 256/XL/2006

W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu – z wyłączeniem piwa – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży