główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 262/XLI/2006

W sprawie przekazania zadań oświatowych.

artykuł nr 2

Uchwała nr 261/XLI/2006

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2006 rok.