główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 69/2009

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 65/2009

W sprawie nabycia gruntu

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 54/2009

W sprawie wykazu zabudowanej nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonej do dzierżawy

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 15/2009

W sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 9/2009

W sprawie wykazu lokali użytkowych Gminy Mykanów przeznaczonych do najmu