główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 52/2010

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 51/2010

W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 53/2010

W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 54/2010

w sprawie powołania Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 51/2010

W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.