główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia nr 93-98

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 91/2011

W sprawie nabycia gruntu

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 73/2011

Zarządzenie nr 73/2011

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 68/2011

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2011 z dnia 07.07.2011 dotyczącego wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 55/2011

W sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości