główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze roku 2012

artykuł nr 3

Budżet Gminy Mykanów na rok 2012

Budżet Gminy Mykanów na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 96/IX/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Treść uchwały budżetowej