główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 86/2013

W sprawie powołania organów Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Stary Kocin, gm. Mykanów

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 82/2013

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 81/2013

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 78/2013

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod wiatę przystankową

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 75/2013

Zarządzenie nr 75/2013