główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 87/2014

W sprawie zamiany gruntów z dopłatą

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 70/2014

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 69/2014

W sprawie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń targowiska

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2014

W sprawie wykazu stoisk targowych przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont