główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 87/2014

W sprawie zamiany gruntów z dopłatą

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 70/2014

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 69/2014

W sprawie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń targowiska

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2014

W sprawie wykazu stoisk targowych przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont