główna zawartość
artykuł nr 1

Strategia rozwoju Gminy Mykanów

Strategia rozwoju Gminy Mykanów została podjęta na mocy Uchwały Rady Gminy Mykanów nr 405/LII/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.