główna zawartość
artykuł nr 1

Strategia rozwoju Gminy Mykanów

Strategia rozwoju Gminy Mykanów została podjęta na mocy Uchwały Rady Gminy Mykanów nr 175/XXI/2001 z dnia 20 kwietnia 2001 r.