główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 97/2015

W sprawie zasad składania i rozpatrywania petycji kierowanych do Wójta Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2015

W sprawie nabycia nieruchomości

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 66/2015

W sprawie nabycia nieruchomości

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 63/2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia ustnego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 65/2015

Zarządzenie Wójta Gminy nr 65/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.