główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 97/2015

W sprawie zasad składania i rozpatrywania petycji kierowanych do Wójta Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2015

W sprawie nabycia nieruchomości

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 66/2015

W sprawie nabycia nieruchomości

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 63/2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia ustnego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 65/2015

Zarządzenie Wójta Gminy nr 65/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.