główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Opinie RIO o uchwale budżetowej na rok 2015

artykuł nr 3

Budżet Gminy Mykanów na rok 2015

Budżet Gminy Mykanów na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 18/V/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.

Treść uchwały budżetowej