główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 134/2016

Zarządzenie nr 134/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 130/2016

Zarządzenie nr 130/2016 w sprawie lokali Gminy Mykanów przeznaczonych do najmu

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 126/2016

Zarządzenie nr 126/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 125/2016

Zarzadzenie nr 125/2016 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie unieważnienia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 116/2016

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży