główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

artykuł nr 2

Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.

artykuł nr 3

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Załączniki:
Opinia 648.02 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Załączniki:
Sprawozdanie 8.85 MB
artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe