główna zawartość
artykuł nr 6

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu

artykuł nr 7

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 8

Budżet Budżetu Gminy na rok 2018

Budżet Gminy Mykanów na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 345/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Treść uchwały budżetowej

artykuł nr 9

Opinie RIO o projekcie budżetu

artykuł nr 10

Projekt Budżetu Gminy na rok 2018

Załączniki:
Projekt budżetu 4.78 MB