główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 12/II/2018

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019

artykuł nr 2

Uchwała nr 11/II/2018

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Uchwała nr 10/II/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2018-2029

artykuł nr 4

Uchwała nr 9/II/2018

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2018 rok

artykuł nr 5

Uchwała nr 8/II/2018

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mykanów