główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 141/2019

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 122/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w Statucie Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 121/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 114/2019

W sprawie wykazu lokali użytkowych Gminy Mykanów przeznaczonych do najmu

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 116/2019

W sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzchowisko, stanowiącej działkę nr 455/6