główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 50/VI/2019

W sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej

artykuł nr 2

Uchwała nr 49/VI/2019

W sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mykanów

artykuł nr 3

Uchwała nr 48/VI/2019

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mykanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

artykuł nr 4

Uchwała nr 47/VI/2019

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew i Wola Kiedrzyńska w gminie Mykanów

artykuł nr 5

Uchwała nr 46/VI/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów"