główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 51/VII/2019

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2019 rok