główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 62/VIII/2019

W sprawie zamiaru likwidacji fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie zlokalizowanej w Starym Cykarzewie

artykuł nr 2

Uchwała nr 61/VIII/2019

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku

artykuł nr 3

Uchwała nr 60/VIII/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Broniszew przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów

artykuł nr 4

Uchwała nr 59/VIII/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej w gminie Mykanów

artykuł nr 5

Uchwała nr 58/VIII/2019

W sprawie zmiany uchwały nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego