główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 67/IX/2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Słonecznej, Osiedlowej, Jemiołowej i Szkolnej w gminie Mykanów

artykuł nr 2

Uchwała nr 66/IX/2019

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

artykuł nr 3

Uchwała nr 65/IX/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

artykuł nr 4

Uchwała nr 64/IX/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2019 - 2030

artykuł nr 5

Uchwała nr 63/IX/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2019 rok