główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja roczna o wykonaniu budżetu, udzielonych umorzeniach oraz pomocy publicznej

Załączniki:
Informacja 1.07 MB
artykuł nr 2

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2020

artykuł nr 3

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 4

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2020

artykuł nr 5

Budżet Gminy Mykanów na rok 2020

Budżet Gminy Mykanów na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 107/XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.