główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 104/XIII/2019

W sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

artykuł nr 2

Uchwała nr 103/XIII/2019

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 3

Uchwała nr 102/XIII/2019

W sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

artykuł nr 4

Uchwała nr 101/XIII/2019

W sprawie zmiany uchwały w/s programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

artykuł nr 5

Uchwała nr 100/XIII/2019

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów - etap I