główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 124/2020

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 53/2020

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 49/2020

W sprawie sprzedaży prawa własności gruntu nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 47/2020

W sprawie wykazu lokali użytkowych Gminy Mykanów przeznaczonych do najmu

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 44/2020

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany