główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 149/2021

W sprawie dokonania darowizny nieruchomości i nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków, stanowiących własność Gminy Mykanów na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 146/2021

w sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod fragment pasa drogowego drogi gminnej

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 136/2021

W sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczenia do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 129/2021

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia w drodze darowizny

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 116/2021

W sprawie przeznaczenia części nieruchomości do użyczenia na czas oznaczony i ogłoszenia jej wykazu