główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja roczna o wykonaniu budżetu, udzielonych umorzeniach oraz pomocy publicznej

Załączniki:
Informacja 2.76 MB
artykuł nr 2

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 3

Opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Załączniki:
Opinia RIO 84.16 KB
artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu

artykuł nr 5

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2021