główna zawartość
artykuł nr 6

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2021

artykuł nr 7

Budżet Gminy Mykanów na rok 2021

Budżet Gminy Mykanów na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 198/XXV/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

artykuł nr 8

Opinie RIO o projekcie budżetu

artykuł nr 9

Projekt budżetu Gminy Mykanów na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Mykanów na rok 2021 został wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr 115/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.