główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2023

artykuł nr 2

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 3

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok

artykuł nr 4

Budżet Gminy Mykanów na 2023 rok

Budżet Gminy Mykanów na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 373/XLVIII/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

artykuł nr 5

Opinie RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Mykanów na 2023 rok