główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja roczna o wykonaniu budżetu, udzielonych umorzeniach oraz pomocy publicznej

Załączniki:
Informacja roczna 4.22 MB
artykuł nr 2

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu

artykuł nr 4

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2023

artykuł nr 5

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych