główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 6

Zarządzenie nr 150/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 153/2023

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 145/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 141/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 138/2023

W sprawie zmian w budżecie