główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 31

Zarządzenie nr 53/2023

W sprawie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 49/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 48/2023

W sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2022 rok

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 45/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 40/2023

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2023