główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie nr 150/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 153/2023

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 145/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 141/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 138/2023

W sprawie zmian w budżecie