główna zawartość
artykuł nr 11

Zarządzenie nr 137/2023

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mykanów na 2024 rok

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 130/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 129/2023

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 113/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 108/2023

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Mykanowie