główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie nr 112/2023

W sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 109/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 104/2023

W sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat i 3 miesięcy zgodnie z podanym harmonogramem dni w wykazie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 102/2023

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 98/2023

W sprawie zmian w budżecie