główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2024

artykuł nr 2

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 3

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok

artykuł nr 4

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mykanów na lata...

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mykanów na lata 2024-2033 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 459/LIX/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

artykuł nr 5

Budżet Gminy Mykanów na 2024 rok

Budżet Gminy Mykanów na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 460/LIX/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.