główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Młodzieży i Sportu

Skład osobowy
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Młodzieży i Sportu

  • Artur Kotynia - przewodniczący
  • Maria Głowienkowska
  • Anna Gurtman
  • Dariusz Pomada
  • Julian Stącel