główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy

Skład osobowy
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Młodzieży i Sportu

  • Tadeusz Kokot
  • Artur Kotynia
  • Jarosław Nabiałczyk
  • Julian Stącel
  • Łukasz Szymonik