główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy

Skład osobowy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

 

 

 

  • Siwiak Agnieszka - Przewodnicząca
  • Kuban Magdalena - Wiceprzewodnicząca
  • Nabiałczyk Krzysztof
  • Powroźnik Marek
  • Tyfel Władysław