główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie interwencji do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w związku z zawężeniem odcinka drogi powiatowej 1025 S Rybna ul. Główna, które stanowi zagrożenie.

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie interwencji do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych przy szkole w Rybnej.

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 8 lutego 2019 r.

W sprawie przeprowadzenia akcji zachęcającej do płacenia podatków w miejscu zamieszkania